جلسه اول – مقدمه ای بر OpenAcc

Join us for the free Introduction to OpenACC course The course is comprised of three instructor-led classes that include interactive lectures with dedicated Q&A sections and hands-on exercises. You’ll learn everything you need to start accelerating your code with OpenACC on GPUs and CPUs. The course will cover introduction on how to analyze and parallelize […]

/2 comments

آموزش LATEX

آموزش (لتکس) Latex : نرم افزار LaTeX، یک بسته نرم افزاری برای تایپ و صفحه بندی متون مختلف است که می تواند برای تهیه گستره وسیعی از انواع اسناد از نامه های شخصی و اداری گرفته تا کتاب های فنی با حجم بالای فرمول های ریاضی و اشکال گرافیکی و جداول مورد استفاده قرار بگیرد. […]

/0 comments
top