محیط های چند رسانه ای

جزوه محیط های چندرسانه ای را به صورت فصل به فصل از زیر دانلود کنید…

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : داده های دیجیتالی

فصل سوم : متن

فصل چهارم : گرافیک بخش اول 

فصل پنجم : گرافیک بخش دوم

فصل ششم : پردازش تصویر بخش اول

فصل هفتم : پردازش تصویر بخش دوم

فصل هشتم: صدا

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

top