اپلیکیشن قرمزته (پرسپولیس)

اپلیکیشن قرمزته (پرسپولیس)

اپلیکیشن غیر رسمی طرفداران پرسپولیس

اومدیم اینبار با اپلیکیشن جامع پرسپولیسیا

تقدیم به پرسپولیسیا از طرف هواداران

خبرهای لحظه به لحظه

عاشقان پرسپولیس

زیبایی فوق العاده برنامه

نظر گذاری در مورد همه چیز

اگه طرفدار پرپولیس باشم لحظه به لحظه دنبالش میکنیم

ارسال خبرهای ویژه به صورت نوتیفیکیشن

صدها امکانات دیگر

top